Nákup na SPLÁTKY

Vloženo: 03.05.2024

U nás můžete nakoupit NA SPLÁTKY nejen motocykl, ale i helmu a jiné vybavení.

 • Úvěr lze vyřídit rychle a s minimální administrativou.
 • Nakupte zboží alespoň za 3 000 Kč.
 • Nepotřebujete žádného ručitele, pouze doklady k ověření Vaší totožnosti.
 • Splátky pro nás zajišťuje společnost Essox s.r.o. 

PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • minimální výše úvěru je 3 000 Kč
 • občan ČR starší 18 let
 • osoba se stálým příjmem
 • cizinec (občan EU musí mít přechodný nebo trvalý pobyt na území ČR a přidělené rodné číslo ČR; může žádat i občan mimo EU, musí mít trvalý pobyt na území ČR a přidělené rodné číslo ČR) – musí se dorozumět česky, tzn. musí být schopen komunikace v češtině. Musí být v současném zaměstnání nebo podnikat min. 1 rok na území ČR.
 • Existující telefonní kontakt

Potřebné doklady

 • platný Občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list
 • cizinec – doklad o pobytu a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, průkaz ZP, platební karta, v případě států EU může být druhým dokladem i průkaz totožnosti domovského státu).

Splátková společnost si může vyžádat i další doklady potřebné pro možnost posouzení žádosti o úvěr (např. potvrzení o výši příjmu nebo daňové přiznání).

Příklad vybraného splátkového produktu

Volba výše splátky dle Vašich možností. Výhodným výběrem splátky, nezatížíte Váš měsíční rozpočet.

Lze financovat 100 % nákupu (nákup bez hotovosti)

 • Přímá platba: 0%-70%
 • Počet splátek: 10 až 84
 • Splatnost měsíční splátky: vždy k 15. dni v měsíci

 

Informace týkající se zprostředkovatele podle § 93 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Zprostředkovatel: Nina-X s.r.o. IČ: 283 16 126 tel: +420 773 145 404 email: info@nina-x.cz adresa pro doručování: Velkomoravská 2605/81, Hodonín 69501

Společnost je registrována jako vázáný zástupce a je Českou národní bankou zapsána do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru („zákon“). Ověření registrace společnosti ve výše specifikovaném registru je možné pomocí dálkového přístupu na www.cnb.cz zadáním firmy společnosti do názvu subjektu nebo zadáním IČ společnosti nebo přímo u České národní banky. Uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru nelze dle zákona svázat nebo podmínit uzavřením jakékoliv smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., je tedy možné uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru i bez uzavření smlouvy o doplňkové službě. Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu za zprostředkování uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Zastoupení: Společnost zastupuje následujícího poskytovatele spotřebitelských úvěrů: ESSOX s.r.o. IČ: 26764652 F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice 1 Tel: +420 389 010 422, e-mail: zakaznickyservis@essox.cz 

Řešení stížností

Pokud spotřebitel není spokojen s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním zaměstnanců zprostředkovatele, může podat stížnost, a to na emailovou či poštovní adresu zprostředkovatele uvedenou výše; v případě, že se stížnost bude týkat úvěrového produktu, bude stížnost neprodleně předána k vyřízení příslušnému poskytovateli spotřebitelského úvěru. Spotřebitel může stížnost podat přímo příslušnému poskytovateli spotřebitelského úvěru na kontakty daného poskytovatele uvedené výše. V případě stížnosti týkající se spotřebitelského úvěru poskytovaného společností ESSOX s.r.o. se řešení stížnosti řídí postupem zveřejněným na https://www.essox.cz/reseni-stiznosti-essox. Mimosoudní řešení sporů Spory mezi zprostředkovatelem úvěru a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování úvěru je oprávněn rozhodovat Finanční arbitr České republiky: Finanční arbitr Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz, Orgán dohledu: Česká obchodní inspekce (ČOI) Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Tel: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 236, www.coi.cz v ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.